Betingelser

Bestilling, levering og betaling

Ved tekstopgaver af mindre omfang, foregår al fakturering efter aflevering af tekstarbejdet til dig – med en betalingsfrist på 5 dage. Ved større bestillinger forbeholder jeg mig retten til at opkræve 50% i depositum. Det samme gælder hvis betalingsfristen ønskes forlænget.

Er der opkrævet depositum, anses opgaven først for booket, når depositummet er indbetalt. Arbejdet påbegyndes ligeledes først herefter.

Alle tekster er unikke og først når fakturaen er betalt, er ophavsretten din. Der er ingen fortrydelsesret på mine tekster, da de er produceret unikt til dig.

Opgaven kan godt annulleres undervejs i processen, men allerede producerede tekster vil blive faktureret jf. den oprindelige aftale.

Benyttes teksterne uden – og inden –  fakturaen er betalt, anses dette som et brud på ophavsretten.

Væksteriet IVS forbeholder sig desuden retten til på fornøden måde at inddrive skyldige beløb og efter en rimelig periode at sælge teksterne til anden side, såfremt fakturaen fortsat lades ubetalt.

Korrektur

Mit tekstarbejde er i topklasse og da jeg altid forventningsafstemmer med kunden inden arbejdets påbegyndelse, leverer jeg som udgangspunkt udelukkende færdige, publicérbare tekster.

Du får derfor ikke tilsendt flere udkast til gennemlæsning inden aflevering og kan dermed bruge tiden på noget andet. Der er dog altid én korrekturgang inkluderet i prisen, som du kan vælge at gøre brug af, hvis du vil.

Alle ønskede rettelser skal dog være mig i hænde senest 5 hverdage efter teksterne er modtaget af dig som kunde. Er de ikke dette, eller ønsker du efter 1. korrekturgang alligevel yderligere tilføjelser og dermed et 3.udkast, faktureres arbejdet med rettelserne til halvdelen af den oprindelige tekstpris.

Alle tekster leveres enkeltvist i hvert sit Word-dokument, sendt via mail eller delt mappe på Google Drive. Teksterne kan enten leveres løbende eller som én samlet levering. Ønsker du teksterne leveret som PDF bedes dette oplyst ved bestilling.

Ansvarsfraskrivelse

Når kunden har godkendt teksterne og publiceret disse, tilhører ansvaret for tekstens indhold udgiveren. Væksteriet IVS kan således ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejloplysninger eller eventuelt injurierende indhold som måtte påtales af 3. part.

Jeg forbeholder mig enhver ret til at takke nej til en tekst- eller anden kundeopgave uden at jeg forpligter mig til at afgive yderligere forklaring herpå.

Jeg tager af princip ikke opgaver ind, der er i konkurrence med øvrige nuværende og faste kunder.