Betingelser

Al fakturering foregår efter aflevering af tekstarbejdet til dig – med en betalingsfrist på 8 dage.

Alle tekster er unikke og når fakturaen er betalt, er ophavsretten din.

Mit tekstarbejde er i topklasse og da jeg altid forventningsafstemmer med kunden inden arbejdets påbegyndelse, leverer jeg som udgangspunkt udelukkende færdige, publicérbare tekster.

Du får derfor ikke tilsendt flere udkast til gennemlæsning inden aflevering og kan dermed bruge tiden på noget andet. Der er dog altid én korrekturgang inkluderet i prisen, som du kan vælge at gøre brug af, hvis du vil – men måtte du efter endelig aflevering alligevel ønske yderligere tilføjelser eller et 3.udkast, faktureres dette svarende til halvdelen af den oprindelige tekstpris.

Ønsker du, at jeg også opsætter og gør dine artikler og blogindlæg visuelt klar til publicering i dit backendsystem, faktureres dette med 50 kr. pr. påbegyndt kvarter.